పోల్: శ్రీను వైట్ల ‘మిస్టర్’ సినిమాతో హిట్ అందుకుంటారా ?

పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

ఏ) అవును

బి) లేదు

సి) పర్వాలేదనిపించుకుంటాడంతే

 

Like us on Facebook