Shah Rukh Khan meets son Aryan Khan in Mumbai jail