పోల్: ‘అజ్ఞాతవాసి’ టైటిల్ ను ఫైనల్ చేస్తే మీ అభిప్రాయం ?
Published on Nov 26, 2017 1:28 pm IST

పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

1. బాగుంటుంది

2. బాగుండదు

3. వేరే ఏదైనా ప్రకటిస్తే బాగుంటుంది

 
Like us on Facebook