పోల్: సోనూ సూద్ రాజకీయాలలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారా?

Published on Jul 31, 2020 11:15 am IST

కరోనా లాంటి కష్టపరిస్థుతులలో పేదవారికి సాయం చేసి సోనూ సూద్ రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రాజకీయాలలోకి రావాలన్న డిమాండ్ వినబడుతుంది. ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటీ?

సంబంధిత సమాచారం :

More