పోల్ : ‘స్పైడర్’ లోని ‘హాలి హాలి’ పాట మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
Published on Sep 5, 2017 12:54 pm IST

పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

1. బాగుంది
2. హరీశ్ జైరాజ్ నిరుత్సాహపరిచాడు
3. వినగా వినగా నచ్చుతుంది

 
Like us on Facebook