పోల్: ఎన్టీఆర్ యొక్క ‘జై లవ కుశ’ ట్రైలర్ ఎలా ఉంది ?
Published on Sep 10, 2017 6:58 pm IST

పోల్‌లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్స్‌కు తెలుగు అనువాదం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

చాలా బాగుంది

ఎన్టీఆర్ మాత్రమే కొత్తగా ఉన్నాడు

అంత గొప్పగా ఏం లేదు

 
Like us on Facebook