పోల్ : ఈ ముగ్గురి హీరోల్లో ఎవరి నటన మీకు బాగా నచ్చింది ?