సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గురువుగారికి అశ్రునివాళీల అభిషేకం

Published on Dec 1, 2021 12:12 am IST

ఆకాశ గంగ అమాంతం దుఃఖ వరదలా మారి తెలుగు జాతిని ముంచెత్తినట్టు ఉంది
గురువుగారు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు ఇక మనకు లేరు అంటె

ఎందరివో ప్రేమ కథలకు వాల్మికి ఆయన
మరెందరివో విజయగాథలకు అలుపెరుగని ప్రేరణ
నిద్రించే సమజానికి మేలుకొలుపు
బాధించే అపజయాలకు నిలువెత్తు ఒదార్పు ఆయన పాట
జీవత్సవాలని నిగ్గదీసి చలనం నేర్పిన విప్లవం ఆయన కలం
శివయ్య! ఇంతలోనే ఆయన్ని మాకు దూరం చేసి బూడిద ఇచ్చిన నిన్ను …. ఇంక ఎది కోరెది, ఇంకేది అడిగేది

తెలుగు పాటలో అక్షరం అశ్రువులా మారి చెంపలపై జారి మా గుండెల్లో చేరి చిరకాలం గురువుగారిని అక్కడే పదిలంగా ప్రతిష్టించిన ఈ తరుణంలో గురువుగారు మీకు ఇదే మా అశ్రునివాళీల అభిషేకం

– Rohit

సంబంధిత సమాచారం :