పోల్ : మహేష్ ని ఏ ఇతర స్టార్ హీరోతో మల్టీస్టారింగ్ లో చూడాలి అనుకుంటున్నారు?