Video : Lakshya Making Video (Naga Shaurya, Ketika Sharma)

Video : Lakshya – Saya Saya Lyrical (Naga Shaurya, Ketika Sharma)

Video : O Lakshyam Lyrical Song – Lakshya (Naga Shaurya, Ketika Sharma)

Video : O Lakshyam Song Promo – Lakshya (Naga Shaurya, Ketika Sharma)

Video : Ketika Sharma as Ritika in Naga Shaurya’s Lakshya

Video : Lakshya Teaser (Naga Shaurya)