Video : Macherla Niyojakavargam Making ( Nithin )

Video : Pori Superoo Song – Macherla Niyojakavargam ((Nithiin, Krithi Shetty)

Video : Macherla Niyojakavargam – Adirindey Song Making Video (Nithiin, Krithi Shetty)

Video : Macherla Niyojakavargam Dhamki ( Nithin )

Video : Macherla Niyojakavargam – Adirindey song ( Nithin, Krithi Shetty )

Video : Macherla Niyojakavargam – Ra Ra Reddy. I’m Ready Lyrical Song (Nithiin, Anjali)

Video : Macherla Niyojakavargam – Ra Ra Reddy.. I’m Ready! Song Promo (Nithiin, Anjali)

Video : Macherla Niyojakavargam – Chill Maro Lyrical (Nithiin, Krithi Shetty)

Video : Macherla Niyojakavargam First Attack (Nithiin)

Video : Macherla Niyojakavargam Motion Poster (Nithiin, Krithi Shetty)