Video : Ori Devuda – Gundellona lyrical ( Vishwak Sen )

Video : Ori Devuda – Avunanavaa (Vishwak Sen, Mithila)

Video : Ori Devuda – Avunanavaa Promo (Vishwak Sen, Mithila)

Video : Ori Devuda Glimpse ( Venkatesh, Vishwak Sen )

Video : Ori Devuda First Look Motion Poster (Vishwak Sen, Mithila Palkar)