Video : Phalana Abbayi Phalana Ammayi – Kafeefi Lyrical (Naga Shaurya, Malvika Nair)

Video : Phalana Abbayi Phalana Ammayi Trailer (Naga Shaurya, Malvika Nair)

Video : Phalana Abbayi Phalana Ammayi Title Song ( Naga Shaurya, Malvika Nair )

Video : Phalana Abbayi Phalana Ammayi Teaser (Naga Shaurya, Malvika Nair)

Birthday Special : Phalana Abbayi Phalana Ammayi Making Video (Naga Shaurya, Srinivas Avasarala)