రాబోవు సినిమాలు

జంబ‌ల‌కిడి పంబ‌ జూన్ 22, 2018
టిక్ : టిక్ : టిక్ జూన్ 22, 2018
నా లవ్ స్టోరీ జూన్ 29, 2018
పంతం జూలై 5, 2018
తేజ్ ఐ లవ్ యు జూలై 6, 2018
లవర్ జూలై 12, 2018
చినబాబు జూలై 13, 2018
సాక్ష్యం జూలై 20, 2018
సవ్యసాచి ఆగష్టు, 2018
గూఢచారి ఆగష్టు 3, 2018
శ్రీనివాస కళ్యాణం ఆగష్టు 9, 2018
హలో గురు ప్రేమ కోసమే సెప్టెంబర్, 2018
అరవింద సమేత అక్టోబర్, 2018
చరణ్ – బోయపాటి చిత్రం జనవరి 11, 2019