Video : Lady Luck – Miss Shetty Mr Polishetty ( Anushka Shetty, Naveen Polishetty )

Video : Hathavidi Lyrical – Miss Shetty Mr Polishetty ( Anushka Shetty, Naveen Polishetty )

Video : Miss Shetty Mr Polishetty Teaser ( Anushka Shetty, Naveen Polishetty )

Video : No No No Lyrical -Miss Shetty Mr Polishetty (Anushka, Naveen Polishetty)