రాబోవు సినిమాలు

100 డేస్ ఆఫ్ లవ్ ఆగష్టు 26
అవసరానికో అబద్ధం ఆగష్టు 26
తొలిప్రేమలో ఆగష్టు 26
బంతిపూల జానకి ఆగష్టు 26
ప్రేమమ్ (ఆడియో) సెప్టెంబర్ 20
జనతా గ్యారేజ్ సెప్టెంబర్ 1
ఇంకొక్కడు సెప్టెంబర్ 8
ప్రేమమ్ అక్టోబర్
ఇజం సెప్టెంబర్ 29
అభినేత్రి అక్టోబర్ 7
గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి జనవరి 12, 2017
బాహుబలి ఏప్రిల్ 14, 2017