రాబోవు సినిమాలు

సింగమ్ 3 (ఆడియో) డిసెంబర్ 5
ధ్రువ డిసెంబర్ 9
గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి (ఆడియో) డిసెంబర్ 16
నాన్న - నేను - నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ డిసెంబర్ 16
సింగమ్ 3 డిసెంబర్ 23
నేను లోకల్ డిసెంబర్ 23
లక్ష్మి బాంబు డిసెంబర్ 23
ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం డిసెంబర్
మీలో ఎవ‌రు కోటీశ్వ‌రుడు డిసెంబర్
గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి జనవరి 12, 2017
ఖైధీ నెం 150 సంక్రాంతి విడుదల
శతమానం భవతి సంక్రాంతి విడుదల
ఓం నమో వెంకటేశాయ ఫిబ్రవరి 2017
మహేష్ 23 మార్చి 2017
బాహుబలి ఏప్రిల్ 28, 2017
రజనీ '2.0' దీపావళి 2017