Video : Mangalavaaram Trailer (Payal Rajput, Ajay Bhupathi)

Video : Making of Mangalavaaram (Ajay Bhupathi, Payal Rajput)

Video : Appadappada Thaandra Song – Mangalavaaram (Payal Rajput, Ajay Bhupathi)

Video : Mangalavaaram – Emayyindho Emito Lyrical (Payal Rajput, Ajay Bhupathi)

Video : Mangalavaaram – Ganagana Mogalira Lyrical (Payal Rajput, Ajay Bhupathi)

Video : Fear In Eyes – Mangalavaaram Teaser (Payal Rajput, Ajay Bhupathi)