Video : Banjara Lyrical – SIR (Dhanush, Samyuktha)

Video : Mastaaru Mastaaru Lyrical – SIR (Dhanush, Samyuktha)

Video : SIR Teaser (Dhanush, Samyuktha)

Video : Vaathi ( SIR ) title announcement ( Dhanush )