Video : IVNR Trailer (Sushanth A, Meenakshii Chaudhary , S Darshan)

Lyrical Video: HeyManasendukila -Ichata Vahanamulu Niluparadu (Sushanth A, Meenakshi Chaudhary)

Video : Ichata Vahanamulu Nilupa Radu – Nee Valle Nee Valle lyrical song

Video : Padmavyuham Lyrical song from IVNR​​ (Sushanth, Meenakshi)

Video: Ride With Sushanth (IVNR)

Teaser : Ichata Vahanumulu Niluparadu (Sushanth)