Motion teaser : Sadha Nannu nadipe (Pratheek Prem Karan, Vaishnavi Patwardhan)


Motion Poster : Sadha Nannu Nadipe (Pratheek Prem Karan, Vaishnavi)