హీరోయిన్ల అందంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన ‘జోరు’ దర్శకుడు.
Published on Oct 18, 2014 1:03 pm IST

joru_news

 
Like us on Facebook