రాబోవు సినిమాలు

స్పైడర్ సెప్టెంబర్27
మహానుభావుడు సెప్టెంబర్29
రాజా ది గ్రేట్ అక్టోబర్ 12
రాజు గారి గది – 2 అక్టోబర్ 13
ఆక్సిజన్ అక్టోబర్ 27
ఒక్కడు మిగిలాడు అక్టోబర్
నెక్స్ట్ నువ్వే నవంబర్ 3
హలో డిసెంబర్ 22
రజనీ ‘2.0’ జనవరి 2018
పవన్- త్రివిక్రమ్ మూవీ జనవరి 10, 2018