రాబోవు సినిమాలు

మిస్టర్ మజ్ను జనవరి 25
మణికర్ణిక (డబ్) జనవరి 25
ముద్ర ఫిబ్రవరి
యాత్ర ఫిబ్రవరి 08
దేవ్ ఫిబ్రవరి 14
ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు ఫిబ్రవరి 14
118 మార్చి 01
ఎ బి సి డి మార్చి 01
మజిలీ మార్చి 05
చిత్రలహరి ఏప్రిల్ 12
ఎన్జీకే ఏప్రిల్ 12
కాంచన-3 ఏప్రిల్ 18
సాహో ఏప్రిల్ 15
జెర్సీ ఏప్రిల్ 19
మహర్షి ఏప్రిల్ 26